Anslutning av VA-tjänster

Så här ansluter du din fastighet!

Nyanslutning av VA-tjänster
Information och intresseanmälan för nyanslutning av VA-tjänster

Övriga tjänster

Beställning för öppning eller stängning av befintlig servisventil
För dig som redan har ett VA abonnemang

Anmälan tappstation
För att få hämta vatten måste en anmälan göras. Vi ber dig göra anmälan senast en vecka före första hämtningen.

Vid frågor kontakta:

Kundnära tjänster VA
Telefon: 0523-66 78 40 (telefontid måndag - fredag mellan 10:00-12:00)
E-post: va@levailysekil.se

Övrig information

  • När ni ska ansluta fastighetens ledningar till LEVAs ledningar är det viktigt att dessa inte skadas. Särskilt om det är berg vid förbindelsepunkten är risken stor att ni kan skada kommunens ledningar, brunnar och ventil vid sprängningsarbeten. Om förbindelsepunkten ansluter mot en väg, så ansvarar ni som fastighetsägare för eventuella skador på vägen när ni gräver.
  • Privata ledningar på tomtmark (från byggnad och fram till förbindelsepunkten) anläggs och bekostas av fastighetsägaren. Alla ledningar ska vara täta och inget dagvatten får vara påkopplat.
  • När inkoppling till förbindelsepunkten skett så ansvarar fastighetsägaren att vatten från enskild brunn inte kommer i kontakt med dricksvattenledningar som är kopplade till huvudmannens nät.
  • Vatten från enskilda brunnar får inte tillföras spillvattenledning som är kopplad till huvudmannens nät utan mätning eller kostnadsreglering enligt gällande taxa.
  • LEVA ställer inga krav på att ni ska ansluta er till allmänt VA, utan levererar er en förbindelsepunkt för VA. Mer info om krav och tillsyn på avlopp finns i bifogad information från Miljökontoret.
  • Läs gärna mer om anordningar för uppsättning av vattenmätare och sammankoppling med installationen i övrigt i LEVAs folder Råd & AnvisningarPDF.