Det är bara vatten.

Det allra viktigaste vi har.

Vatten är en förutsättning för allt liv, världens viktigaste livsmedel och en av våra stora klimatutmaningar. Ändå tar vi det för givet. Genom att till exempel stänga av kranen under tandborstningen, fylla tvättmaskinen och ta en dusch istället för ett bad kan vi alla spara massor av vatten – vår allra viktigaste naturresurs.

Bakgrund

Vatten är liv. Och tillgången till rent vatten är en förutsättning för mänskligheten. De senaste
åren har klimatförändringarnas påverkan märkts allt tydligare, och många av landets kommuner
har upplevt svårigheter kring vattenförsörjning. För att säkerställa tillgången till rent vatten även
i framtiden behöver vi övergå till en hållbar vattenanvändning.
Att spara på vatten och att använda vatten hållbart har en tydlig koppling till Agenda 2030
och verksamheternas hållbarhetsarbete, och är en av våra absolut viktigaste framtidsfrågor.

Vattenfakta

Mer än hälften av allt vatten vi använder går åt till personlig hygien. Om du stänger av kranen när du borstar tänderna och rakar dig samt väljer dusch istället för bad, så är du med och sparar på vår allra viktigaste naturresurs.

Vattnet från en droppande kran motsvarar 11 fyllda badkar på en månad. Det är vatten som droppar bort helt i onödan. Kolla din kran och byt packning om den läcker, så är du med och sparar på vår allra viktigaste naturresurs. De vardagliga tipsen Vattenfakta

Det rinner ungefär sex liter vatten per minut ur kranen. Ett hushåll på fyra personer som borstar tänderna två minuter, två gånger om dagen, kan spara nästan hundra liter vatten – bara genom att stänga av kranen under tandborstningen.

Vattnet från en droppande kran motsvarar 11 fyllda badkar på en månad. Det är vatten som droppar bort helt i onödan. Kolla din kran och byt packning om den läcker, så är du med och sparar på vår allra viktigaste naturresurs.