Ny taxekonstruktion införs 2021-02-01

Den nya taxestrukturen innebär en omfördelning av kostnaderna som medför att vissa kunder får betala mer och andra mindre än tidigare. Avsikten med taxeförändringen är inte att höja intäkterna utan att fördela om avgifterna inom VA-kollektivet. Konkret innebär förändringen att vissa fastigheter kommer få en ökad avgift medan vissa kommer få en lägre avgift.

Vill du läsa mer om taxekonstruktionen, klicka på länken nedan

Informationsbroschyr Ny taxekonstruktionPDF

VA-utredning

Om du har andra uppgifter kring vilka vattentjänster din fastighet är ansluten till eller nyttjar, så måste du kontakta oss innan den 22 januari 2021 för en utredning av fastigheten.

Detta gör du genom att fylla i formuläret på www.levailysekil.se/vautredning

Du kan även kontakta oss via telefon 0523-66 78 00. Uppge då att ditt ärende gäller en utredning av vattentjänster.