Ringvägen

2021-03-17

Entreprenaden är klar och slutbesiktning av rören kommer ske under v.10-11 och att första lagret med asfalt kommer att läggas i April-Maj.

2020-08-17

Under vecka 34 & 35 kommer vi att starta upp entreprenaden på Ringvägen med att gräva fram vattenledningen och förbereda för provisoriskt vatten, med begränsad framkomlighet som följd. Samtliga fastigheter kommer ha tillgång till sina infarter till fastigheten under kommande veckor men rundkörning runt gatan kommer att vara begränsad. Samt att under denna vecka kommer en besiktnings firma att röra sig i området för besiktning av mark och fastigheter.

2019-10-17

Under hösten 2020 kommer LEVA ersätta de gamla ledningarna i Ringvägen med nya ledningar. Arbetet med projekteringen har inletts och framöver kan det därför cirkulera personal från oss i området.


Vid frågor kontakta:
Donny Hasslöf
Projektledare
0523-66 78 77
donny.hasslof@levailysekil.se

eller

Johanna Bagge
Kundnära tjänster VA
0523-66 78 17
johanna.bagge@levailysekil.se