Slättevallsgatan

2021-03-18

V.12 startar entreprenaden på Slättevallsgatan. LEVA kommer utföra en VA-sanering på ca 200 m där vi byter ut befintliga VA ledningar mot nya.

Personal kan röra sig i området nu under tiden för förberedande arbeten.

 

Vid frågor kontakta:
Donny Hasslöf
Projektledare
0523-66 78 77
donny.hasslof@levailysekil.se

eller

Peter Swärd
Kundnära tjänster VA
0523-66 78 81
peter.swärd@levailysekil.se