Översvämning

Vid kraftiga skyfall kan det hända att du i värsta fall råkar ut för översvämning inne på din fastighet.

Tänk på detta vid en eventuell översvämning:

  • Kontakta räddningstjänsten 113 13 om du behöver hjälp med pumpning m.m. för att i ett akut skede minimera eventuella skador.
  • Meddela LEVA så snart du kan. Då kan vi utreda eventuella problem på huvudnätet. Anmälan om översvämning/vattenskada nedan.


Om skada uppstår på fastigheten, till exempel en översvämningssituation, gäller följande:

  • Anmäl skadan till ditt försäkringsbolag
  • Avvakta försäkringsbolagets beslut och skadereglering
  • Regresskrav ställs från försäkringsbolaget mot VA-huvudmannen

Vid frågor kontakta:

Kundnära tjänster VA
Telefon: 0523-66 78 40 (telefontid måndag - fredag mellan 10:00-12:00)
E-post: va@levailysekil.se

ANMÄLAN OM ÖVERSVÄMNING/VATTENSKADA
Kontaktuppgifter
ANMÄLAN OM ÖVERSVÄMNING/VATTENSKADA
Fastghetsbeteckning
Datum händelsen inträffade
Inträffade skadan i samband med nederbörd?


Beskriv händelseförloppet så utförligt som möjligt, bifoga gärna foton eller skiss.
Vilken typ av vatten var det?


Vilken väg tog vattnet sig fram till byggnaden?Vid "annan"! förklaring
Vilken väg tog sig vattnet in i byggnaden? (flera val är möjliga)


Vid "annan väg", förklaring
Vad var den ungefärliga vattennivån på golvet?
Hur försvann vattnet?


Vid vattnet "pumpades eller sögs bort", av vem?

Vi behandlar dina personuppgifter enligt GDPR.
Se vår policy här!öppnas i nytt fönster