Sommar- och vintervatten

Tillträde

Endast LEVA har tillträde till servisventilen för stängning och öppning.

Avstängning på hösten vecka 45 - 47

Avstängning sker i servisventil i gatan varje år vecka 45-47.

Om ni inte redan har en stående beställning sedan tidigare, kan ni anmäla till oss att ni vill ha vattnet avstängt under vintertid. Kontakta oss för att få en beställningsblankett: Kundnära tjänster VA 0523-66 78 40, va@levailysekil.se eller kundtjänst 0523-66 78 00, info@levailysekil.se.

OBS!

Avstängning sker endast av servisventilen i gatan.

Fastighetsägaren äger och ansvarar själv för fastighetens VA-installation, ledningen från servisventilen in i huset och ledningarna inne i huset.

Fastighetsägaren är enligt 19§ lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) skyldig att upplåta nödvändigt utrymme till va-huvudmannen för anordningar som behövs för att en fastighet ska kunna använda va-anläggningen. I detta fall är det en mätarkonsol med ett återströmningsskydd.

Föreligger frysrisk under vintertid ber vi er vidta åtgärder i va-installationen för att ledningar inte ska frysa sönder.

Avtappning av vatten i fastighetens va-installation ombesörjes av fastighetsägaren.

Påsläpp på våren vecka 10 - 12

Påsläpp av vatten sker i servisventil i gatan varje år vecka 10-12.

OBS!

Ventilen för inkommande vatten i fastighetens va-installation måste vara avstängd under v 10-12. LEVA ansvarar inte för skador som uppkommer vid vattenpåsläpp om ventilen i huset står öppen.