Lagar och regler

Vad gäller enligt lagar och regler om vatten och avlopp? Information om det finns i en en skrift som heter "Allmänna Bestämmelserna för brukande av den allmänna Vatten- och Avloppsanläggningen" (ABVA)PDF.

Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412), vilken trädde i kraft 2007-01-01, är ytterligare en skrift som gäller för vatten och avlopp. (Den ersätter den tidigare gällande Lagen om allmänna vatten och avloppsanläggningar (1970:244) som upphävdes 2007-01-01.)

Lag om allmänna vattentjänster (2006:412), Sveriges Riksdag Svensk Författningssamling, öppnas i nytt fönster (notisium.se)länk till annan webbplats