Så fungerar vindkraft

Vindkraft är en helt ren energiform där vinden utgör energikällan. Enkelt uttryckt är det vindens rörelser som omvandlas till elektrisk energi.

Det går till så att den rörelseenergi som skapas i rotorbladen, vindkraftverkets vingar, förs över till en generator. I generatorn omvandlas rörelseenergin till elektrisk energi. I en transformator omvandlas sedan elen till rätt spänning för elnätet och levereras ut på nätet.

Rotorbladen ställer in sig mot vinden med automatik. Det gör att vinden kan utnyttjas maximalt, oavsett från vilket håll det blåser. Bladen är också mycket slitstarka för att stå emot de enorma påfrestningar de utsätts för.

Ett vindkraftverk producerar el när det blåser mellan 4 och 25 meter per sekund. Vid högre vindbyar än 25 meter per sekund stoppas verket, av säkerhetsskäl och för att undvika onödiga påfrestningar.

Västkusten är ett av de bästa ställena i Sverige att placera vindkraftverk på, eftersom vindarna här ofta är friska. Även Öland, Gotland och Skånes kuster lämpar sig särskilt väl för vindkraft. Det blir också allt vanligare att placera vindkraftverk ute till havs, för att fånga de starka vindarna innan träd och byggnader kommer i vägen.

Men det skulle inte gå att bara försörja sig på vindkraft. Eftersom el inte kan lagras, och det inte alltid blåser, måste det finnas andra kraftkällor parallellt med vindkraften.


KONTAKTPERSON
DOKUMENT
LÄNKAR