Våra vindkraftverk

Vid Humlekärr intill Preemraff står våra två vindkraftverk, Elving och Elvira, strategiskt placerade med utsikt över västerhavet. Här är läget perfekt och bortsett från saltet är klimatet gynnsamt för att fånga in havets starka vindar.

Vindkraftverken producerar el vid vindar upp till 25 m/s (sedan stängs de av), och redan vid 12 m/s ger de full effekt. På årsbasis levererar de omkring 16 GWh, vilket motsvarar 10 procent av kommunens totala förbrukning.

Ett normalt år är produktionen som bäst på hösten. Därför är det smart att passa på att göra det mesta av underhållet sommartid.

LEVA gör service på Elving och Elvira årligen, och därtill tillsyn några gånger per år. Med en höjd på 88 meter och en rotordiameter på 90 meter är det nämligen extrema påfrestningar vindkraftverken utsätts för. 2014 gjordes en ordentlig översyn av Elvings vingar och i år sker samma sak med Elvira.

Den personal som jobbar med underhåll och service av vindkraftverken får även gå en särskild höghöjdsutbildning för att vara förberedda på uppdraget. Vindkraftverken manövreras sedan med fjärrstyrning.

Elving och Elvira togs i bruk 2008. LEVA tog då hjälp av skolbarn i kommunen för att ge de båda vindkraftverken lämpliga namn. Verken ägs av LEVAs helägda dotterbolag Lysekils Energi Vind AB och har var och en en effekt på 3 MW.