Framtida investeringar

LEVA har ett mål att vi skall medverka till att produktion av förnyelsebar el skapas i lika stor mängd som hälften (80 GWh) av vad våra elkunder förbrukar. I Humlekärr producerar vi 16 GWh.

Ett steg i denna riktning togs när vi, efter flera års arbete, fick tillstånd att bygga 13 vindkraftverk på Skottfjället. Av ekonomiska skäl kan inte LEVA eller kommunen klara denna investering just nu. Däremot är ett avtal tecknat med Göteborg Energi AB som genom detta avtal övertagit tillstånden och kommer att uppföra dessa 13 vindkraftverk. Så indirekt kan vi i alla fall säga att vi bidragit till att nå målet på detta sätt.

Utöver Skottfjället är vi engagerade i ytterligare några områden i vår geografiska närhet där vi startat upp utredningar som syftar till en framtida etablering. Några av de framtida områdena tittar vi på tillsammans med andra aktörer och samarbetspartners.