Om elpriset

Vad är det egentligen för delar som ingår i min totala elkostnad? Och vad är det för skillnad på elpris och nätavgift? Här reder vi ut begreppen åt dig.

Din totala elkostnad består av fem olika delar.

Elpriset är det pris per kilowattimme som du tecknar med ditt elhandelsbolag. Det är således denna delen som du verkligen kan påverka, genom ditt val av elhandelsföretag och avtalsform.

Elcertifikatsavgiften infördes 2003 och är till för att främja produktion av förnybar el. Den regleras av staten.

Nätavgiften är priset du betalar till ditt nätbolag för att de transporterar din el hem till dig via sitt elnät. Nätavgiften består vanligen av en rörlig avgift, baserad på din förbrukning, och en fast avgift. Den fasta avgiften avgörs av vilken mätarsäkring du har. Du kan inte välja ditt nätbolag

Energiskatten regleras också av staten och ligger år 2019 på 34,7 öre/kWh (undantaget vissa regioner i norra Sverige där energiskatten är lägre).

Moms på 25 procent tillkommer på alla avgifter ovan. Även energiskatten således. Momsen regleras av staten.

Grovt uppskattat kan man säga att den köpta elen står för 40 procent av den totala kostnaden, nätavgiften står för 20 procent, och kostnader för skatter och avgifter utgör de resterande 40 procenten.