Energiskatt på el 2021

Riksdagen har beslutat att energiskatten för 2021 blir 35,6 öre/kWh. Det är ditt elnätsföretag som fakturera din energiskatt och som redovisar och betalar pengarna vidare till skatteverket.

Energiskatten flyttas från elhandel till elnät

Viktig information om Skattskyldighet och Skattebefrielse

Från 1 januari 2018 flyttas skattskyldigheten för energiskatt på el från elhandelsföretag till elnätsföretag. LEVA kommer att fakturera energiskatt från de kunder som inte själv deklarerar för energiskatt.

Skattskyldighet

Ni som idag är skattskyldiga elproducenter, och elnätsföretag som blir skattskyldiga från årsskiftet, måste skicka in Skatteverkets beslut om att ni är registrerade som Skattskyldiga för energiskatt till LEVA. Se vidare text i fetstil nedan.

Frivillig skattskyldighet

Ni som förbrukar mer än 20 GWh el per kalenderår i industriellverksamhet eller i datorhall kan ansöka om frivillig skattskyldighet hos Skatteverket. Ni kan då själv deklarera för energiskatt och göra avdrag. Från årsskiftet kommer troligen gränsen för frivillig skattskyldighet att sänkas till 10 GWh/år. Ni som är frivilligt skattskyldiga måste skicka in Skatteverkets beslut till LEVA. Se vidare text i fetstil nedan.

Nya regler för skattebefriade användningsområden

Skattebefriade områden* berörs från årsskiftet av föreslagna nya regler. De innebär att den som inte själv deklarerar energiskatt på el ska betala full energiskatt och ansöka i efterhand om återbetalning hos Skatteverket. Vid stor förbrukning kan ansökan om frivillig skattskyldighet göras enligt ovan. Riksdagen beslutar om de nya reglerna under november i år.

* Spårbunden trafik, kemisk reduktion, elektrolytisk process, framställning av energiprodukter, metallurgisk process och tillverkning av mineraliska produkter.

Viktigt för er som är skattskyldiga och frivilligt skattskyldiga fr o m 1/1 2018

För att vi ska kunna fakturera utan energiskatt för er som är skattskyldiga/frivilligt skattskyldiga, behöver vi ha en kopia på Skatteverkets beslut om detta. I annat fall kommer vi att fakturera er full energiskatt fr o m 1 januari 2018, Vänligen skicka en kopia av beslutet, och ange även om ni är skattskyldig eller frivilligt skattskyldig, senast den 31 december 2017 per e-post till info@levailysekil.se

Mer information om energiskatt hittar ni på www.skatteverket.se/elskattlänk till annan webbplats