Frågor & Svar

Sköter LEVA om alla gator och vägar i Lysekils kommun?

Nej, väg 162 är Vägverkets ansvar. Likaså de större vägarna i Brastad och Skaftö.

Har LEVA helhetsansvaret för kommunens gator?

LEVA underhåller gatorna på uppdrag av kommunen. Det innefattar till exempel snöröjning och att laga hålor i gatan. Men det planerade underhållet av gatorna (till exempel asfaltering) ansvarar Lysekils kommun för.

Vem bestämmer om träd som ska tas ner på allmänna platser?

Det är Lysekils kommun som beslutar om det. Sedan är det LEVA som utför jobbet.

Vem har hand om badplatser och offentliga toaletter?

Fastighetsavdelningen på Lysekils kommun.

Vem har hand om naturvård?

Samhällsbyggnadsförvaltningen på Lysekils kommun.