Gata

Hål i gatan eller snötäckta körfält? Oavsett vad det handlar om är det LEVA som ser till att kommunens gator sköts om.

Totalt tar vi hand om 6,5 mil gatunät i Lysekils kommun. Det innebär att vi har ett vakande öga på alla kommunens gator. Uppdraget handlar om allt från att laga hål i gatan, till att vårstäda gatorna från grus och att snöröja på vintern. Vi gör det med stor omsorg för att underlätta vardagen för Lysekilsborna.

På samma sätt ser vi till kommunens 1,8 mil långa nät av gång- och cykelvägar hålls i bra skick. Här är vi lite extra noga med att barnens cykelväg till skolan får bästa underhåll, inte minst vintertid.

Dessutom tar vi hand om renhållningen på stan. Vi tömmer alla offentliga sopställen och vi kör med sopmaskin några gånger i veckan sommartid för att hålla staden fin.