Park

Den vackra stadsparken i Lysekil är känd långt utanför kommunens gränser. De äldsta träden i stadsparken sägs ha planterats redan i mitten av 1800-talet. Det vi säkert vet är att många av parkens träd är från 1980-talet, då en större nyplantering gjordes.

För LEVA är det ett inspirerande jobb att sköta om stadsparken, eftersom det ger så mycket uppskattning tillbaka. LEVA har också hand om Nyströms park i Brastad och parken i Grundsund. Lysekils kommun bestämmer vad som ska planteras, och var.

Men LEVAs uppdrag är bredare än så. Vi ser också till att alla kommunala gräsytor hålls fina. Vi klipper och rensar regelbundet. På samma sätt sköter vi om kommunens fotbollsplaner, även de två konstgräsplanerna. Och när vi närmar oss juletid är det LEVA som ser till att julgranarna sätts upp på de allmänna platserna i Lysekil, Brastad och Grundsund.

Ett särskilt viktigt uppdrag vi har är att se över våra lekplatser. I kommunen finns ett 20-tal kommunala lekplatser där LEVA gör årliga besiktningar. Allt för att ge våra barn en så säker lekmiljö som möjligt.