Frågor & Svar

​Vad har vi för vatten i Lysekil?

Vattnet i Lysekil är mjukt, 4,7°dH (tyska hårdhetsgrader). Bra att veta är att mjukt vatten inte kräver lika mycket tvättmedel som hårt. Det som avgör om vattnet är hårt eller mjukt är mängden kalcium och magnesium. Se mer om våra värden i dokumentet Vattenkvalitet.PDF

Vad är skillnaden mellan avloppsvatten, spillvatten och dagvatten?

Spillvatten är det vatten som vi använt i våra hus för att till exempel diska och duscha, medan dagvatten är regn- och smältvatten. Avloppsvatten är ett samlingsnamn för dessa båda. Ibland samlas spill- och dagvatten upp i ett gemensamt avloppsnät, men LEVA arbetar kontinuerligt med att byta ut gamla ledningar och separera dem.

Kan man lita på vattnet som kommer ur kranen?

Ja, inget livsmedel är så noga kontrollerat som dricksvattnet. Livsmedelsverket är den myndighet som utfärdar regler för dricksvattenförsörjningen och sätter gränsvärden för olika ämnen.

Vad gör jag om vattnet är missfärgat eller ”mjölkigt”?

Vid läcksökning eller reparation av vattenläcka kan det hända att vattnet bli missfärgat eller ”mjölkigt”. Prova att spola tills vattnet blir klart igen, minst 20 minuter. Spola helst i en kran utan sil. Om det inte hjälper ber vi er ringa vår kundtjänst, 0523 – 66 78 00.

Hur mycket vatten använder vi dagligen?

I hemmen använder vi 160 liter/person varje dygn. Personlig hygien är en stor post som står för 60 liter. I övrigt går det åt 10 liter till mat och dryck, 30 liter för disk, 20 liter för tvätt, 30 liter till toalettspolning, och 10 liter för övrigt.

Vart vänder jag mig med frågor om egen brunn?

Frågor om egen brunn besvaras av kommunens miljöenhet.

Ska du gräva eller borra?

Se länk: Om LEVA/Kontakta oss/Ska du gräva eller borra